Pogłębiają się podziały między ludźmi

Jeszcze bardziej dbaj o dobrą komunikację w zespole. Zarówno częstotliwość, jak i jakość. Szczególnie wyczulonym warto być na potencjalne konflikty. Wiele z nich wynika z błędnego zrozumienia wzajemnych intencji, stąd kluczowy jest nawyk dawania sobie nawzajem bieżącej informacji zwrotnej.