Jesteśmy mało efektywni na spotkaniach. Wiele osób jest biernych w czasie ich trwania lub w ogóle w nich nie uczestnicy

Na telekonferencję zapraszaj tylko tych, którzy są na niej niezbędni. Innych możesz poinformować odrębnym mailem i dopiero, jak wyrażą chęć udziału, przesłać zaproszenie. W trakcie zadawaj pytania skierowane do konkretnej osoby. Dbaj o to, aby ustalenia podjęte na telespotkaniu były obowiązujące m.in. wysyłając notatkę od razu po jego zakończeniu.