Doskonale radzimy sobie z wykonywaniem pracy, która jest właściwie zdefiniowana, a jej zakres dokładnie określony. Problemy pojawiają się wtedy, gdy trzeba tworzyć nowe koncepcje, radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami lub wdrażać nowości.

Kreatywność wymaga odwagi. A odwagę zbudujesz dbając o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Zaakceptuj porażki i błędy, jako naturalny etap kreatywności. Pracuj z porażkami szukając z nich inspiracji i nauki, a nie winnego. Chwal za odwagę, nawet jeśli rezultat jest daleki od oczekiwanego. Pracując kreatywnie z zespołem online, zadbaj aby w burzy mózgów udział wzięły maksymalnie 4 osoby. Twórz formy inspirowane facylitacją angażujące więcej zmysłów niż słuch. Często zmieniaj metodę pracy.